Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2014

buahaha
14:55
9617 6904

February 25 2014

buahaha
17:39
1391 0762
Love This !
Reposted frommywords mywords viacytaty cytaty

February 24 2014

buahaha
20:27
Prawda jest taka, że lotniska widziały więcej szczerych pocałunków niż ołtarze kościołów. A ściany szpitali słyszały więcej prawdziwych modlitw, niż ściany kościołów.
Reposted frommexicomagico mexicomagico viaSmerfMaruda SmerfMaruda

February 23 2014

buahaha
21:26
4736 8771
Danuta Wawilow - "Wędrówka"
buahaha
21:24
1299 d289
Reposted fromdusielecc dusielecc viaDependence Dependence
buahaha
21:07
7669 79ef
Reposted fromClary Clary vianotthesame notthesame
20:59
buahaha
20:35
1189 da07
Reposted fromretaliate retaliate viaDependence Dependence
20:24
1409 ac19 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaDependence Dependence
buahaha
20:23
5973 c51e
Reposted fromswojszlak swojszlak
buahaha
20:18
19:51
1445 08d4 500

sweetestesthome:

Basement Bunk Beds, Rug, Chair

Reposted fromnajmetender najmetender viaDependence Dependence
buahaha
19:48
2820 e4d5 500
Reposted fromswojszlak swojszlak
buahaha
19:45
8607 a2ea
buahaha
19:45
To jest takie proste: jeśli mężczyzna cię lubi i jest zainteresowany, to chce z tobą rozmawiać, a jeśli chce z tobą rozmawiać, to pisze do ciebie maile, smsy lub dzwoni. Oczywiście, czasami ktoś musi zrobić ten ruch, ale jeżeli tylko ty stale inicjujesz kontakt, to znaczy, że mężczyzna nie chce bliższej znajomości. I nie próbuj go usprawiedliwiać zbyt dużą ilością pracy czy częstymi wizytami u babci. Gdyś była w kręgu jego zainteresowań, to znalazłby choćby 5 minut na napisanie krótkiego smsa.
— Takie proste.
Reposted frommadeliine madeliine viaDependence Dependence
buahaha
19:18
3987 8710 500
buahaha
19:12
3220 83cb
Reposted frommicarose micarose viaDependence Dependence
buahaha
19:02
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żet. ~ O lęku
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaDependence Dependence

February 22 2014

buahaha
12:26
8803 46b6
Reposted fromlaaadyinblack laaadyinblack
buahaha
12:25
8396 d5d2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl